قدیمی‌ترین صفحات

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمایش در پائین تا ۱۶ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۱۶.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۰)
 2. سازمان فناوری اطلاعات ایران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۰)
 3. قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۹)
 4. قانون کار جمهوری اسلامی ایران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۲)
 5. آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه پنجساله ششم توعسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۹)
 6. آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۱)
 7. صفحهٔ اصلی‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۰)
 8. قانون تجارت‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۸)
 9. تکذیب‌نامهٔ عمومی‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۹)
 10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۱)
 11. آیین‌نامه حمایت از شرکت‌‌های نوپا‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۷)
 12. قانون رفع موانع تولیـد رقابـت پذیر و ارتقای نظام مالی کـشور‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۷)
 13. آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۸)
 14. کاربران‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۸)
 15. ابلاغیه سیاست‌های كلی شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۸)
 16. اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۲)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)